ระบบที่นักศึกษาต้องรู้!!


ระบบสำนักทะเบียนและวัดผล


เพื่อเข้าดูตารางเรียน , ตารางสอบ , เช็คเกรด , ลงทะเบียนฯลฯ
เข้าเว็บไซต์  สำนักทะเบียนและวัดผล
Username : รหัสนักศึกษา
Password  : ตัวเลข4ตัว
***ถ้าหากลืมรหัสผ่าน** ติดต่อ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
โทรศัพท์. 02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
วันและเวลาทำการ : อังคาร -เสาร์  เวลา 8.30 – 18.00 น.

ระบบ Siam e-Learning


เว็บไซต์   Siam e-Learning
Username : รหัสนักศึกษา
Password :  **********
***ถ้าหากลืมรหัสผ่าน** ติดต่อ ศูนย์สารสนเท อาคาร 15 ชั้น 1
โทรศัพท์. 02-457-0068 ต่อ 5220
วันและเวลาทำการ : อังคาร -เสาร์  เวลา 8.30 – 18.00 น.