ต้องการแจ้งปัญหา ==> กรอกข้อมูลที่นี่<==

เรื่องการขอ Email,Wifi,MS Team

แจ้งสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 64
ทางศูนย์สารสนเทศฯ ได้ดำเนินการเพิ่มรายชื่อของนักศึกษาทุกคนเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

ขอให้นักศึกษาล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้รูปแบบดังนี้

อีเมล์ @siam.edu เพื่อเข้าใช้งาน Email , Google Meet , Google Classroom
ให้ล็อกอินดังนี้
1. ไปที่ www.gmail.com
2. กรอก email : เช่น somsirin.orn@siam.edu
(ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุล3ตัวหน้า@siam.edu)
3. พาสเวริ์ด ใช้เป็น วันเดือนปีเกิด (ปี คศ) เช่น 10 มีนาคม 2002
ดังนั้น พาสเวริ์ดคือ 10032002
(คลิ๊กดูคู่มือประกอบการใช้งาน Google meet , Google classroom)
แจ้งปัญหาการใช้งาน กรอกแบบฟอร์มที่นี่

อีเมล์ @siam-u.ac.th เพื่อใช้งาน MS Team ให้ล็อกอินดังนี้
1. ไปที่ www.office.com
2. จากนั้นล็อกอินด้วย email : 640002xxxx@siam-u.ac.th (รหัสนักศึกษา@siam-u.ac.th)
3. พาสเวริ์ดเริ่มต้นคือ Siam12345 (เมื่อล็อกอินแล้วระบบจะบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทันที)

(คลิ๊กดูคู่มือประกอบการใช้งาน MS Team)

แจ้งปัญหาการใช้งาน กรอกแบบฟอร์มที่นี่

แจ้งปัญหาในการใช้งาน กรอกแบบฟอร์มที่นี่
ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ อาคาร 15
โทร. 02 – 457 0068 ต่อ 5220
วันจันทร์ – เสาร์ 8.30 – 18.00 น.