หน้าหลัก


»กรณีต้องการดูตารางเรียน ,ตารางสอบ, ดูเกรด
ติดต่อ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 นะคะ


แจ้งสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
เรื่องการขอ Google Account,Internet Account, MS Teams Account


ทางศูนย์ IT ได้เพิ่มรายชื่อของนักศึกษาทุกคนเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
ขอให้นักศึกษาล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้รูปแบบดังนี้

อีเมล์ @siam.edu เพื่อเข้าใช้งาน Email , Google Meet , Google Classroom

ให้ล็อกอิน (Log in) ดังนี้
1. ไปที่ www.gmail.com
2. กรอก email : เช่น somsirin.orn@siam.edu
(ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุล3ตัวหน้า@siam.edu)
3. พาสเวริ์ด ใช้เป็น วันเดือนปีเกิด (ปี คศ) เช่น 10 มีนาคม 2002
ดังนั้น พาสเวริ์ดคือ 10032002
(คลิ๊กดูคู่มือประกอบการใช้งาน Google meet , Google classroom)
แจ้งปัญหาการใช้งาน กรอกแบบฟอร์มที่นี่


อีเมล์ @siam-u.ac.th เพื่อใช้งาน MS Team ให้ล็อกอินดังนี้

1. ไปที่ www.office.com
2. จากนั้นล็อกอินด้วย email : 660002xxxx@siam-u.ac.th (รหัสนักศึกษา@siam-u.ac.th)
3. พาสเวริ์ดเริ่มต้นคือ Siam12345 (เมื่อล็อกอินแล้วระบบจะบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทันที)

(คลิ๊กดูคู่มือประกอบการใช้งาน MS Team)