รายชื่อเดือน กันยายน 2564

กรณีที่ได้จองสิทธิผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ” ไว้กรุณายกเลิกสิทธิก่อนมาเข้ารับบริการ

อบวันที่ 15 กันยายน 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา