รายชื่อเดือน พฤษภาคม 2564

ศูนย์ฉีดวัคซีน THE MALL บางแค

รอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
สำหรับจิตอาสา
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
(Update !ประกาศรายชื่อเพิ่ม 20 คน)

รอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา