รายชื่อเดือน กรกฎาคม 2564

กรณีที่ได้จองสิทธิผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ” ไว้กรุณายกเลิกสิทธิก่อนมาเข้ารับบริการ

รอบวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
(ล็อกอินเข้าอีเมล์ @siam.edu ก่อนจึงจะเปิดเอกสารได้)

รอบวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
(รอบที่ 1)
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

(รอบที่ 2)
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
(ล็อกอินเข้าอีเมล์ @siam.edu ก่อนจึงจะเปิดเอกสารได้)

รอบวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
(ล็อกอินเข้าอีเมล์ @siam.edu ก่อนจึงจะเปิดเอกสารได้)

รอบวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
(ล็อกอินเข้าอีเมล์ @siam.edu ก่อนจึงจะเปิดเอกสารได้)

รอบวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
(ล็อกอินเข้าอีเมล์ @siam.edu ก่อนจึงจะเปิดเอกสารได้)

รอบวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
(ล็อกอินเข้าอีเมล์ @siam.edu ก่อนจึงจะเปิดเอกสารได้)

รอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
– รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

****ดาวน์โหลด = > แบบฟอร์มกรอกให้เรียบร้อยและนำติดตัวไปด้วย*****

***แผนผัง = > ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร***