รายชื่อเดือน สิงหาคม 2564

กรณีที่ได้จองสิทธิผ่านโครงการ “ไทยร่วมใจ” ไว้กรุณายกเลิกสิทธิก่อนมาเข้ารับบริการ

รอบวันที่ 27 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 25 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 21 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 19 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
(รอบที่ 1)
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
(รอบที่ 2)
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 18 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
(รอบที่ 1)
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา
(รอบที่ 2)
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 14 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 13 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 12 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 11 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 10 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 9 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 8 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

รอบวันที่ 7 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางแค
รายชื่อสำหรับบุคลากรและนักศึกษา